Блог | Обемът на кредитния портфейл на Bigbank се е увеличил с една четвърт за една година

Обемът на кредитния портфейл на Bigbank се е увеличил с една четвърт за една година

Обемът на кредитния портфейл на естонската Bigbank AS за последната година се е увеличил с 25,7%, достигайки рекордните 578 милиона евро. Обемът на активите на групата се е увеличил до 758 милиона евро, т.е. 32%, главно поради нарастването на кредитния портфейл. Печалбата за предходната година преди отписването на вземанията по заеми е била 35,4 милиона евро, което е с 4,3 милиона евро повече в сравнение с предходната година. Нетната печалба за 2020 г. възлиза на 21 милиона евро.

„2020 г. беше успешна за нас въпреки трудната макроикономическа ситуация“, каза председателят на управителния съвет на Bigbank Мартин Лянтс. „Портфейлът от оперативни заеми на групата се увеличи значително през 2020 г., надхвърляйки половин милион евро за първи път в историята на банката. Трябва да се отбележи, че бързото нарастване на обема на кредитите не е оказало отрицателно въздействие върху качеството на кредитния портфейл. Делът на заемите, просрочени с повече от 90 дни в портфейла, формира 3,2% от портфейла до края на годината и остава на същото ниво в сравнение с предходната година. "

„Във връзка с началото на здравната криза в края на първото тримесечие прегледахме плановете за цялата група за 2020 г. и установихме нови цели“, отбеляза Лянтс. „Когато беше установена извънредната ситуация, първата ни цел беше да се съсредоточим върху подкрепата на нашите клиенти и ние предложихме персонални решения на лицата, изправени пред проблеми с платежоспособността. Следващата ни цел беше да възстановим амбициите си за растеж, като продължим да предоставяме решения за финансиране и нови продукти на клиентите. Като погледнем назад , можем да заявим, че избраната от нас стратегия беше правилна, тъй като удовлетвореността на клиентите и бизнес резултатите на групата се подобриха значително през годината. “

Според г-н Лянтс новите банкови продукти бяха ключови за предходната година. „Бяхме по-активни в разработването на продукти от всякога и новите ни продукти бяха приети изключително добре от клиентите“, каза Лянтс. „Новата ни банкова система Nest ни позволи бързо да реагираме както на извънредната ситуация, така и на нуждите на потребителите и пазарните очаквания от предходната година. Предишната година беше забележителна, тъй като навлязохме на естонския пазар на жилищните кредити , където в допълнение към обикновения продукт с анюитетен погасителен план започнахме да предлагаме уникален жилищен заем със специфичен погасителен план. Освен това през годината стартирахме лизингови продукти за бизнес клиенти в Естония и Литва, спестовни продукти в Германия, Австрия и Холандия, покупка на автомобили под наем във Финландия и нов кредитен продукт с подновяващ се лимит в Швеция “, отбеляза Лянтс .

Кредитните и Лизингови портфейли, както и обема на продажби на Корпоративно Банкиране продължиха да нарастват бързо през 2020 г. във Естония, Латвия и Литва. Продажбите на нови заеми нараснаха с 84% през тази година. “Основните фактори за разтежа бяха подсилването на екипа за продажби и подобряването на общите условия на продуктите, както и финансирането на нови клиентски области на дейност – индустрия, производство, земеделие и горско стопанство. В допълнение към финансирането на продукти за търговски и жилищни недвижими имоти, ние предложихме на пазара нов дългосрочен инвестиционен заем за производствени компании и заем със срок до 30 години за финансиране на обработваеми земи,” каза Лянтс.

Експертите очакват възстановяване на икономиката през следващата година, но собствената икономическа прогноза на Bigbank отностно нейните вътрешни пазари е дори още по-оптимистична. Групата планира да расте на всички свои вътрешни пазари, както по отношение на съществуващи продукти, така и чрез пускане на нови продукти на пазара. Отварянето на нов клон в България означава една нова и важна стъпка.

„Подготвителните дейности за откриването на клона продължават през цялата 2020 година, като се надяваме да осъществим първите сделки в България през първото шестмесечие на текущата година.“ каза Лянтс .

„Първоначалните продукти, които ще използваме, за да навлезем на българския пазар, са дигитални потребителски кредитни продукти, насочени към частни клиенти. “Също така планираме да добавим и депозити в близко бъдеще.

Целта ни е установена и тя е да се превърнем в най-препоръчваната банка, предоставяща дигитални финансови услуги в България през следващите 5 години.“

Bigbank AS (www.bigbank.ee) е Естонска специализирана банка, насочена към частни и бизнес заеми и депозити, която има клонове в Естония, Финландия, Швеция, Латвия, Литва и България. Също така предлага своите продукти като трансгранична услуга в Австрия, Германия и Холандия.