3.50% годишна лихва за 6-месечен депозит! (оферта до 31.08.2024)
Открий сега
Ние сме Bigbank

Ние сме Bigbank

Bigbank е банка, основана през 1992 в Тарту, Естония. Специализира в обслужване на физически лица в Естония, Латвия, Литва, Финландия, Швеция и България, както и предлага депозитни продукти в Германия, Австрия и Нидерландия. През последните години банката развива успешен корпоративен бизнес в Балтийските държави.
Мисията ни е да помогнем на хората да подобрят живота си чрез лесни и достъпни финансови услуги.
Нашите Ценности
Грижа
Ние слушаме, разбираме и подкрепяме клиентите си.
Прозрачност
Ние се стремим към прозрачност, яснота и простота в нашите решения и клиентското изживяване.
Развитие
Ние се развиваме за да предложим утре повече, отколкото предлагаме днес.
Ориентирани към резултата
Ние сме професионалисти и се ангажираме в дългосрочни действия, базирани на знания и опит.
Смелост
Ние приемаме предизвикателствата, поемайки инициатива и взимайки отговорни и разумни решения.
Нашата визия е да бъдем най-препоръчваната дигитална финансова институция в страните, в които оперираме.

България

Bigbank клон България работи от ноември 2020. Основната дейност на Банката е предлагането на срочни депозити на физически лица. Bigbank оперира изцяло онлайн, без физически офиси.

 

България

История

 • 2023

  Банката стартира предлагането на спестовни сметки във Финландия и Естония. Bigbank успешно привлича допълнително капитал няколко пъти през годината чрез публични (Tier 2) и частни (AT1) бондове.

 • 2022

  Рейтинговата агенция Moody's дава на Bigbank дългосрочен депозитен рейтинг Baa3. В допълнение, банката стартира публично предлагане на подчинени облигации в Балтийските държави, които са презаписани над два пъти. Bigbank е листната в Nasdaq Baltic Bond List. Банката стартира издаването на първата си кредитна карта в Естония.

 • 2021

  Bigbank стартира продажбите на жилищни кредити в Латвия и Литва. Допълнително, услугите към частните клиенти са допълнени с лизинг на автомобили в Литва и потребителски кредити в България. В корпоративния сегмент, банката стартира предлагането на специални кредити за земеделски земи и гори в Естония и Латвия.

 • 2020

  Bigbank отваря клон в България.

  Банката стартира дигитална клиентска идентификация и подписване на договори в Латвия и Литва, корпоративни лизинги в Естония и Литва, спестовни сметки в Германия, Австрия и Нидерландия, напълно онлайн револвиращ кредит в Швеция, кредити за рефинансиране и обезпечени кредити за автомобили във Финландия и жилищни кредити в Естония.

 • 2019

  Банковата платформа Nest започва работа в Литва, Латвия и Естония.

 • 2012

  BIGBANK отваря клон и започва да предлага кредити в Швеция. BIGBANK започва предлагането на срочни депозити като трансгранична услуга в Нидерландия.

 • 2011

  BIGBANK отваря клон и започва да предлага кредити в Испания.

 • 2010

  BIGBANK започва предлагането на срочни депозити като трансгранична услуга в Австрия. BIGBANK започва да предлага кредити във Финландия.

 • 2009

  BIGBANK започва предлагането на срочни депозити като трансгранична услуга в Германия. BIGBANK отваря клон във Финландия.

 • 2008

  BIGBANK отваря клон в Латвия. BIGBANK започва предлагането на срочни депозити като трансгранична услуга във Финландия.

 • 2007

  BIG отваря клон в Литва – първият, който оперира под търговската марка BIGBANK.

 • 1996

  Компанията отваря дъщерно дружество в Латвия.

 • 1993

  Отворен е първия клон в Талин, столицата на Естония.

 • 1992

  Сегашната Bigbank стартира операции, отваряйки първия си клон в Тарту, Естония.

Управителен съвет

Управителният съвет е главното управленско тяло в корпоративната структура на Bigbank и е отговорен за организационния и бизнес мениджмънт на банката.

Image of Мартин Лянтс
Мартин Лянтс
Председател на Управителния съвет
Image of Март Вескимяги
Март Вескимяги
Член на Управителния съвет
Image of Арго Килтсман
Арго Килтсман
Член на Управителния съвет
Image of Кен Канарик
Кен Канарик
Член на Управителния съвет
Image of Инго Пъдер
Инго Пъдер
Член на Управителния съвет

Надзорен съвет

Надзорният съвет е надзорен ръководен орган, който определя стратегията и общите планове за действие на Bigbank и контролира дейността на управителния съвет..

Свен Раба
Председател на Надзорния съвет
Вахур Волл
Член на Надзорния съвет
Андрес Коерн
Член на Надзорния съвет
Юхани Яегер
Член на Надзорния съвет
Ян Лийтмае
Член на Надзорния съвет
Алари Ахо
Член на Надзорния съвет

Информация за изпълнението на изискванията поставени от Bigbank AS относно управляващите органи, мениджмънта и тяхното възнаграждение, както и относно вътрешните системи за контрол е налична в секцията с Финансови отчети на Bigbank AS.

Основни показатели на банката

Основни показатели на банката

Да бъде специализирана банка за Bigbank означава, че имаме ресурсите да опознаем клиентите си по-добре и да отговорим на нуждите им по-лично, позволявайки си да бъдем по-бързи и по-гъвкави от универсалните банки, без компромиси с качеството на услугите ни.

€2291 млн.

Активи

 
2017-2023

€248 млн.

Собствен капитал

€1679 млн.

Кредити

 
2017-2023

~151 000

Активни клиенти

€1937 млн.

Депозити

 
2017-2023

494

Служители

Финансови отчети

Консолидираните тримесечни междинни отчети и годишните отчети се публикуват от Bigbank в последния работен ден на втория месец след края на отчетния период.

ПУБЛИЧНИ МЕЖДИННИ ОТЧЕТИ

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

 • Годишен отчет за 2024