Блог | Bigbank постига най-голямата си печалба за последните три години

Bigbank постига най-голямата си печалба за последните три години

Печалбата на Bigbank преди провизии и данък печалба е нараснала с 18% в сравнение със същия период от миналата година, т.е. от 18,9 млн. евро на 22,2 млн. евро, заяви Председателят на Управителния съвет на Bigbank AS Мартин Лянтс на днешната пресконференция. Кредитният портфейл на Bigbank е нараснал със 17%, т.е. от 443 млн. евро на 516 млн. евро, добави той.

„Нетната печалба на банката е по-малка спрямо предходни години, но оперативната печалба преди отписвания нараства с всяка година“, сподели Лянтс. „Понесохме някои загуби по кредити, но същевременно постигнахме сериозен резултат. На 16-ти март служителите на Bigbank във всички държави преминаха към работа от дома. Стартирането на новата банкова система Нест, която беше завършена миналата година, позволи на всички служители да работят ефективно от вкъщи, включително служителите от кол центъра. Новата банкова система ни позволи да намалим оперативните си разходи, които намаляха с приблизително 1,6 млн. евро спрямо предходната година. Кредитната загуба нарасна, тъй като настоящата ситуация създаде трудности за мнозина, а ние заделихме провизии за по-големи кредитни загуби през идващите години.“

Според Председателя на Управителния съвет на Bigbank AS хората са започнали да реновират своите жилища по време на извънредното положение, като кредитите за реновиране са станали по-популярни от кредитите за закупуване на автомобили. „Преосмислихме целите на нашите маркетингови дейности по това време, но автомобилните ни кредити вече са силно застъпени“, заяви Лянтс.

Отпуснатите от Бигбанк корпоративни кредити в повечето случаи надхвърлят един милион евро, но обслужваме и по-малки компании.
Martin Länts

„Хората може да не са забелязали, но в последните години сме засилили активността си на пазара на фирмени кредити. Увеличението на корпоративния кредитен портфейл на Bigbank обхвана 10% от общото увеличение в портфейла от корпоративни кредити за банковия пазар. Отпуснатите от Bigbank корпоративни кредити в повечето случаи надхвърлят един милион евро, но обслужваме и по-малки компании“, добави Лянтс. „Понастоящем имаме осем активни строителни проекта в Естония, които общо надхвърлят 17 милиона евро. Например първото превозно средство, което продадохме на лизинг на естонско мебелно предприятие беше стакер. Започнахме също така финансиране на гористи и селскостопански земи в Естония.“

Лянтс заяви, че депозитите на Bigbank също се увеличават. „Корона кризата започна изведнъж за всички, като основната разлика спрямо предишната криза беше, че тогава хората продължаваха да потребяват дълго време след като банковият сектор вече беше наясно, че предстоят трудни времена. Този път хората умишлено отложиха своите разходи и оставиха защитен буфер по сметките си или се ориентираха към депозити, за да получат възвръщаемост“, сподели Лянтс.

Bigbank AS (www.bigbank.ee) е естонска банка, специализирана в потребителски кредити и срочни депозити. Освен дейностите си в Естония банката има представителства във Финландия, Швеция, Латвия, Литва и Испания, като предлага свои продукти под форма на трансгранични услуги в Австрия, Германия и Нидерландия.

За допълнителна информация можете да се свържете с:

Мартин Лянтс, Председател на Управителния съвет на Bigbank AS
Имейл адрес: [email protected]