Блог | Bigbank отбелязва печалба за третото тримесечие от 6,2 млн. евро

Bigbank отбелязва печалба за третото тримесечие от 6,2 млн. евро

Bigbank AS постига печалба от 6,2 млн. евро през третото тримесечие на 2020 г., което е с 12% повече спрямо същия период на предходната година и с 35% повече, отколкото през второто тримесечие на настоящата година.

„Отличните резултати за третото тримесечие показват, че сме направили правилните избори в началото на кризата, тъй като обемите на продажбите ни са нараснали, като надхвърлят резултатите от второто тримесечие с 38%, а спрямо третото тримесечие на 2019 г. са с 20% по-големи“, обясни Мартин Лянтс, Председател на Управителния съвет на Bigbank.

„В самото начало на пандемията взехме решение да се съсредоточим основно върху подпомагането на нашите клиенти, като продължим да им предлагаме финансови възможности, защото когато става въпрос за кредити не можете просто да спрете кранчето в момент, когато нещата достигат критични размери“, каза той. „Разработихме индивидуални решения за клиентите, които изпитаха затруднения при погасяване на вноските си. Освен това си поставихме за цел да възстановим нашия стремеж за растеж и да пуснем нови продукти.“

Bigbank започна предлагането на лизинг на корпоративни клиенти в Естония и Литва през второто тримесечие, а стъпи на пазара на жилищни кредити в Естония през третото тримесечие. Освен обичайните ипотечни кредити с анюитетен погасителен план Bigbank въведе също нов тип жилищен кредит със специален погасителен план, при който плащането на основната част от заема може да се отложи до 20 години, а през първите няколко години да се погасява единствено лихвата по него.

Наблюдава се огромен интерес към жилищния заем, а отклика, който до момента сме получили, е изключително позитивен“, сподели Лантс.
Martin Länts

„Наблюдава се огромен интерес към жилищния заем, а отклика, който до момента сме получили, е изключително позитивен“, сподели Лянтс. „Клиентите също показват засилен интерес към спестовните депозити, които предлагаме на нашите трансгранични пазари от второто тримесечие насам и чийто дял в общия обем на депозитите ни е нараснал изключително бързо, като достига 7% към края на третото тримесечие.“

Показателите за капитализация на Bigbank остават добри: собственият й капитал е нараснал тази година със 7%, като понастоящем достига размер от 150,5 милиона евро, докато обемът на активите към края на третото тримесечие възлиза на 720,9 милиона евро – увеличение от 7% или 47,4 милиона евро за тримесечието.

Към края на третото тримесечие общият брой кредити в групата достига 113 000 броя: от тях 35 000 в Литва, 33 000 в Латвия, 25 000 в Естония, 11 000 във Финландия и 9 000 в Швеция. Понастоящем в Bigbank работят 378 служители: 228 в Естония, 66 в Литва, 63 в Латвия, 15 във Финландия и шест в Швеция.

След приключване на третото тримесечие Bigbank получи разрешение от Естонския финансов и надзорен орган и от Българската народна банка да учреди и разработи поделение. Този клон беше регистриран в Търговския регистър на България на 19 ноември 2020 г. Планира се започването на дейност в държавата в началото на следващата година.

Bigbank AS (www.bigbank.ee) е естонска банка, специализирана в кредити и депозити на граждани и дружества. Освен дейностите си в Естония банката има представителства във Финландия, Швеция, Латвия, Литва и България, като предлага свои продукти под форма на трансгранични услуги в Австрия, Германия и Нидерландия.

За допълнителна информация можете да се свържете с:

Мартин Лянтс, Председател на Управителния съвет на Bigbank AS
Имейл адрес: martin.lants@bigbank.ee