2.5% лихва за 1-месечен депозит!
Открий сега
Блог|Тримесечни резултати на Bigbank: общите активи достигнаха 2,5 милиарда евро, а печалбата 6,2 милиона евро

Тримесечни резултати на Bigbank: общите активи достигнаха 2,5 милиарда евро, а печалбата 6,2 милиона евро

Първите тримесечни резултати на Bigbank, която оперира на девет пазара, бяха отбелязани както от растеж на портфолиото от кредити и обема на депозитите, така и от увеличение на обема на баланса до рекордните 2,5 милиарда евро. Печалбата на Групата за първото тримесечие е 6,4 милиона евро.

Мартин Лянтс, председател на управителния съвет на Bigbank, заяви, че печалбата на Bigbank за първото тримесечие е с 3,2 милиона евро по-ниска в сравнение с предходната година. „Най-голямото въздействие беше заради увеличените разходи за провизии, разходите за персонала, разходите за гаранция на депозитите, както и увеличената амортизация“, коментира той резултата. Според Лянтс, Bigbank продължава да изпълнява стратегията на Групата, както е планирано, която включва продължителен растеж и разширяване на портфолиото с продукти към всекидневното банкиране.

Чистите лихвени приходи на Групата за първото тримесечие на 2024 г. достигнаха 26,4 милиона евро (Q1 2023: 22,5 милиона евро), което представлява увеличение от 3,9 милиона евро или 17% спрямо същия период от миналата година.

Лихвените разходи на Групата нараснаха с 10,5 милиона евро до 17,3 милиона евро за първото тримесечие в сравнение със същия период от миналата година. Основните причини за това са 44% растеж на годишна база на портфолиото от депозити и продължаващата високата лихвена среда, която позволи на клиентите на Bigbank да получат значителни лихви. Третият фактор е обемът на емитираните облигации, които нараснаха през 2023 г., което позволи на инвеститорите да получат по-висок доход от облигациите на Bigbank.

Портфолиото от заеми на Bigbank продължи да расте силно във всички категории. „Ние сме особено доволни от портфолиото от ипотечни кредити, което нарасна с 43 милиона евро през първото тримесечие на годината, надминавайки растежа от същия период миналата година с 23 милиона евро. Има признаци за възстановяване на пазарите на недвижими имоти и е задоволително да видим, че все повече клиенти избират Bigbank за финансиране на своята покупка на жилище“, отбеляза Лянтс.

Обемът на продажбите на бизнес кредити и лизинги на Bigbank също изживя силен растеж през първото тримесечие, достигайки 114,4 милиона евро, което е с 93% повече от същия период миналата година. Лянтс отбеляза, че особено бърз – три пъти по-голям в сравнение с миналата година – беше растежът в продажбите на кредити и лизинги за бизнеса в Литва.

Брутният портфейл от заеми на Bigbank нарасна до рекордните 1,75 милиарда евро към края на първото тримесечие, като нараства с 86 милиона евро (+5%) през тримесечието и с 325 милиона евро (+23%) за годината. Портфолиото от бизнес кредити нарасна с 22 милиона евро (+4%) до 600 милиона евро през тримесечието, портфолиото от ипотечни кредити нарасна с 43 милиона евро (+12%) до 394 милиона евро през тримесечието, а портфолиото от потребителски кредити нарасна с 25 милиона евро (+3%) до 762 милиона евро.

Според изпълнителния директор на Bigbank, финансовата база на банката остава здрава - през първото тримесечие портфолиото от депозити на Групата нарасна по-бързо от портфолиото от заеми, увеличавайки се с 215 милиона евро през тримесечието, което надминава растежа на първото тримесечие на миналата година с 85 милиона евро. Според него, важна стъпка в началото на периода беше стартирането на срочни депозити в Литва, която беше последната от домашните пазари на Bigbank, където този продукт все още не беше налице. От януари 2024 г. Bigbank предлага срочни депозити във всички свои оперативни пазари.

Портфолиото от депозити на Групата нарасна с 215 милиона евро (+11%) през тримесечиеа и с 655 милиона евро (+44%) в годината до 2,15 милиарда евро. Портфолиото от срочни депозити нарасна с 100 милиона евро (+11%) през тримесечиеа и за първи път надвишава 1 милиард евро (1,02 милиарда евро). Портфолиото от спестовни депозити нарасна с 116 милиона евро (+11%) до 1,14 милиарда евро през тримесечиеа.

Междинен отчет 1-во тримесечие 2024