Блог|Публичното предлагане на подчинени облигации на Bigbank е със седемкратно презаписване

Публичното предлагане на подчинени облигации на Bigbank е със седемкратно презаписване

Публичната емисия необезпечени подчинени облигации на Bigbank, която приключи в петък, 24 ноември, беше презаписана от инвеститорите повече от седем пъти. Банката се възползва от правото да увеличи базовия обем на емисията до общо 5 млн. евро вместо първоначално предвидените 3 милиона. Търговията с новите облигации на Bigbank на фондовата борса Nasdaq в Талин се очаква да започне в петък, 1 декември.

В предлагането участваха 1847 инвеститори, които записаха подчинени облигации на обща стойност 21,6 млн. евро. Мартин Лянтс, председател на Управителния съвет на Bigbank, благодари на всички участващи инвеститори за доверието в стратегията и перспективите за растеж на банката. „Резултатите от листването показват, че доверието на инвеститорите в бъдещите планове на Bigbank продължава да е много високо. Наистина сме доволни от големия интерес на инвеститорите на дребно и затова ги предпочетохме при разпределянето. С подкрепата на приходите, получени от емисията на облигации, Bigbank може да продължи да прилага своята бизнес стратегия, като същевременно гарантира спазването на установените капиталови изисквания. Съгласно нашата стратегия планираме да продължим растежа, особено в продуктовите линии за жилищни и бизнес кредити", коментира Мартин Лянтс.

„Планираме да продължим растежа, особено в продуктовите линии за жилищни и бизнес кредити.“
Мартин Лянтс, председател на Управителния съвет на Bigbank

При разпределението на подчинените облигации управителният съвет на Bigbank взе решение да удовлетвори изцяло заявките на всички инвеститори до 3000 евро. На служителите на компании, принадлежащи към групата Bigbank, бяха разпределени 100% от записаните им облигации, а на останалите инвеститори бяха разпределени 2,46% от заявения им обем, който беше над 3000 евро. Броят на облигациите с десетични знаци се закръгля до най-близкото цяло число.

Облигациите ще бъдат прехвърлени към портфейлите за ценни книжа на инвеститорите на или около 30 ноември 2023 г., а първият им ден за търговия в списъка на балтийските облигации на фондовата борса Nasdaq в Талин ще бъде на или около 1 декември 2023 г.

Публичното предлагане на необезпечени подчинени облигации на Bigbank AS продължи от 14 до 24 ноември 2023 г. Това беше първата серия от новата програма на Bigbank за необезпечени подчинени облигации. В рамките на цялата програма Bigbank може да набере до 30 милиона евро.

В рамките на това предлагане Bigbank предложи до 3000 необезпечени подчинени облигации с номинална стойност от 1000 евро, с падеж 30 ноември 2033 г. и фиксиран лихвен процент от 8% годишно, платим на тримесечие. В случай на свръхзаписване, Bigbank имаше право да увеличи обема на предлагането със 7 000 облигации до общо 10 000 облигации. Bigbank упражни съответното право и по този начин общият обем на предлагането на тази серия се увеличи до общо 5 милиона евро. Предлагането се проведе в Естония, Латвия и Литва.

Важна информация

Настоящото известие представлява реклама за ценни книжа по смисъла на Регламент № 2017/1129/ЕС от 14 юни 2017 г. на Европейския парламент и на Съвета и не представлява оферта за продажба на необезпечени подчинени облигации на Bigbank или покана за записване на подчинени облигации.

Информацията, съдържаща се в настоящото известие, не е предназначена за публикуване, разпространение или предаване, изцяло или частично, пряко или косвено, в Съединените щати, Канада, Хонг Конг, Япония, Сингапур, Южна Африка или в която и да е друга държава или при всякакви обстоятелства, при които публикуването, споделянето или предаването биха били незаконни. Необезпечените подчинени облигации на Bigbank ще се предлагат публично само в Естония, Латвия и Литва и продажбата или предлагането на подчинените облигации няма да се извършва в никоя юрисдикция, където такова предложение, покана или продажба биха били незаконни без изключение или квалификация на закона.