2.5% лихва за 1-месечен депозит!
Открий сега
Блог|Nasdaq приветства Bigbank в балтийския облигационен списък

Nasdaq приветства Bigbank в балтийския облигационен списък

Талин/ Рига/ Вилнюс, Nasdaq балтийски пазар, 22 септември 2022 - Nasdaq (NDAQ) обяви, че емитирани от Bigbank облигации са добавени към балтийския облигационен списък на Nasdaq от Nasdaq Талин, считано от 22 септември.

Размерът на емисията необезпечени подчинени облигации на Bigbank e 20 млн. евро. Номиналната стойност на всяка облигация е 1 000 евро. Те имат фиксирана годишна ставка на купона от 8% с тримесечни плащания.  Облигациите падежират на 21 септември 2032 г.

Листването на облигациите на Bigbank следва тяхното публично предлагане на естонски, латвийски и литовски инвеститори. На основа търсене на облигациите в размер на 22.8 млн., базовата стойност на тяхното предлагане, а именно 10 млн. евро, бе надхвърлена повече от два пъти. Облигациите бяха записани от общо 1610 инвеститора .

„Чудесно е да виждаме все повече естонски компании, които се появяват на публичния пазар, придавайки допълнителна стойност на своя финансов растеж и по този начин осигурявайки нови възможности за балтийските инвеститори“. Това сподели Каарел Отс, главен изпълнителен директор на Nasdaq Талин. „Чрез привличане на над 1600 инвеститора инадхвърляне повече от два пъти на оферираната стойност, Bigbank има основание да вярва, че интересът на инвеститорите към нейните облигации е значителен. ”

Мартин Лянтс, председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на Bigbank Group, благодари на всички инвеститори, които участваха в публичното предлагане, за тяхното доверие в компанията. „Първото публично предлагане беше силно начало за облигационната програма на Bigbankна обща стойност 35 млн. евро. Нашият план е да продължим с програмата и следващата година, ако пазарните условия са благоприятни“ отбеляза Лянтс. „Събраният от емисията капитал от 20 млн. евро ще ни помогне да продължим растежа си в сферата на ипотечните заеми и корпоративното финансиране в Естония, Латвия и Литва. Стремежът ни е да бъдем силна конкуренция на големите универсални банки на балтийския пазар в тези сектори, да увеличаваме бизнес обемите си и доходността на пазарния дял, “ коментира допълнително Мартин Лянтс.

Bigbank е естонска банка, специализирана в отпускането на кредити. Централният офис на банката се намира в Естония, тя е представена в 9 европейски страни. Bigbank работи в Естония, Латва, Литва, Финландия, Швеция и България, като осигурява трансгранични услуги в Германия, Австрия и Нидерландия.

Nasdaq (NDAQ) е глобална технологична компания, която обслужва капиталовите пазари и други индустрии. Тяхното разнообразно предлагане на данни, анализи, софтуер и услуги дава възможност на клиентите да оптимизират и реализират бизнес идеите си с увереност. За да научите повече относно компанията, технологичните решения и кариерните възможности, посетете нейните профили в LinkedIn и Twitter @Nasdaq, или вижте повече на nasdaq.com.

Nasdaq Baltic представлява общото предлагане в стоковите борси на Nasdaq Талин, Nasdaq Рига, Nasdaq Вилнюс, както и Централния депозитар на ценни книги Nasdaq CSD. Прочетете повече на nasdaqbaltic.com.