2.5% лихва за 1-месечен депозит!
Открий сега
Блог|Bigbank получи инвестиционен кредитен рейтинг от международна рейтингова агенция Moody’s

Bigbank получи инвестиционен кредитен рейтинг от международна рейтингова агенция Moody’s

Международна рейтингова агенция Moody’s завърши своята оценка на Bigbank и й присъди дългосрочен рейтинг Baa3 и краткосрочен Prime-3 за банкови депозити в чуждестранни и местни валути. Рейтинговата агенция оцени също така стабилна перспектива на дългосрочния депозитен рейтинг.

Мартин Лянтс, председател на Управителния съвет на Bigbank, сподели, че банката е преминала през интензивен растеж в рамките на последните години като тенденцията е да продължава да увеличава своите бизнес обеми, следвайки същото темпо. „Инвестиционният рейтинг, който Moody’s ни присъди, е доказателство пред клиенти, избрали наши депозитни продукти, както и пред партньори, за  стабилния бизнес модел на Bigbank и за качеството на нашето портфолио, а това подкрепя бъдещото ни международно развитие” каза той. “За мен е изключително удоволствие да цитирам данни от доклада на Moody’s и по-точно, това че присъдените рейтинги отразяват устойчивата капитализация на Bigbank в съчетание със силна доходност и фокусирано финансиране на депозити.

Списъкът с рейтингови показатели, получени от Moody’s, e следния:

  • Дългосрочен и краткосрочен рейтинг за риск от контрагент, присъдени Baa1(cr) и P-2(cr);
  • Дългосрочен и краткосрочен рейтинг за риск от контрагент (CRR), присъдени Baa1 и P-2;
  • Дългосрочен депозитен рейтинг в чужди и местни валути, присъден Baa3;
  • Краткосрочен депозитен рейтинг в чужди и местни валути, присъден P-3;
  • Коригирана базова оценка на кредитоспособността, присъден ba1;
  • Базова оценка на кредитоспособността, присъден ba1.

В своя доклад Moody’s обобщават, че основите на Bigbank са стабилни, но агресивният растеж през последните три години, отбелязан с ръст от 53% на брутните заеми през 2021 г., създава ключови кредитни предизвикателства в слаба макроикономическа среда. Високите капиталови нива и активното им вътрешно генериране са сред основните силни страни на банката, подкрепящи стратегията за разширяване на дейността й.

Според Moody’s рейтингите на дългосрочните банкови депозити на Bigbank имат стабилна перспектива, отразявайки факта, че през следващите 12-18 месеца банката ще продължи бързо да увеличава кредитния си портфейл.